Din naprapat i Hammarby Sjöstad    sedan 2005

Din naprapat i Hammarby Sjöstad sedan 2005

Nackspärr

Nackspärr är en oftast akut insättande smärta som gör det svårt eller ibland nästan omöjligt att vrida och luta huvudet  på grund av smärta och stelhet. Vanligt är att man vaknar med det utan att veta varför, men ibland har man suttit i drag och blivit kall eller gjort något statiskt och/eller oergonomiskt dagen innan.  En vanlig muskel som orsakar nackspärr genom att dra ihop sig kraftigt är levator scapulae (skulderbladshöjaren), då har man också låsningar både högt och lågt i bröstryggen. Besök naprapat så fort som möjligt för lindring, oftast väsentligt bättre redan efter första besöket, dock kan det ta tre/fyra naprapatbehandlingar innan smärtan lagt sig helt.
Lugnets Allé 1, Nordic Wellness  |  Tel 073-619 89 44