Din naprapat i Hammarby Sjöstad    sedan 2005

Din naprapat i Hammarby Sjöstad sedan 2005

  Hälseneinflammation

Vid akut hälseneinflammation är hälsenan ofta svullen och öm vid beröring kanske till och med lite varm och rodnad. Då är vila och antiinflammatorisk behandling med voltarensalva eller tabletter bra, även avlastning med en 1 cm hälklack (i båda skorna). Vid besvär som kvarstår mer än två veckor är det lämpligt att ta naprapatbehandling för att minska muskelspänningarna framför allt i vaderna. Oftast finns det låsningar i foten, bäckenet, ländryggen, bröstryggen och nacken som påverkar spänningarna neråt i kroppen. Excentriska tåhävningar kan vara bra i återhämtningsfasen, vid bevär närmast hälbenet räcker det med att köra dessa på plant golv, har man besvär längre upp i hälsenan kan man köra tåhävningarna i en trappa.

Lugnets Allé 1, Nordic Wellness  |  Tel 073-619 89 44