Din naprapat i Hammarby Sjöstad    sedan 2005

Din naprapat i Hammarby Sjöstad sedan 2005

Restless legs

Restless legs beror på flera saker som alla inte är kända men ofta har man muskelspänningar i låren i samband med restless legs. Naprapatbehandling kan minska muskelspänningarna i låren och därmed mildra besvären med restless legs. Ofta blir det lättare att somna redan efter första behandlingstillfället. Andra viktiga komponenter är att inte ha för låga värden av B-12 och järn. Dopaminbrist kan också skapa restless legs, då kan man behöva medicinera.

Lugnets Allé 1, Nordic Wellness  |  Tel 073-619 89 44