Din naprapat i Hammarby Sjöstad    sedan 2005

Din naprapat i Hammarby Sjöstad sedan 2005

Spänningshuvudvärk

Spänningshuvudvärk beror oftast på triggerpunkter i det ytligaste och mellersta muskellagret runt nacken, det finns i grova drag tre muskellager i nacken, det djupaste som ffa jobbar med balans och stabilitet, musklerna här är uthålliga men inte starka. Exemel på djupa muskler i nacken är M. Spinalis och M. Multifidus Cervicis, exempel på djupa halsmuskler är M. sternohyoideus och M. omohyoideus. Den här sortens muskler kan bli frånkopplade/ få sämre aktivitet av olika anledningar som tex trauma mot huvudet men även om man ramlat och får en knyck på nacken ellervarit med om en bilolycka med viplashvåld, stress, oergonomiskt arbete som är statiskt eller tungt. 

Exempel på muskler i det mellersta lagret av nacken är M. splenius och M. semispinalis, halsen scalenus anterior som både jobbar med balans/stabilitet och att utveckla kraft.

Ytliga muskler i nacken är ffa M. Trapezius och M. Levator Scapulae och ytliga halsmuskler är M. Sternocleidomastoideus dessa är starka, men inte uthålliga och inte bra på att stabilisera, om de djupare lagren av någon anledning är bortkopplade och de ytliga musklerna måste jobba uthålligt med att stabilisera så är risken stor att de blir mycket spända och utvecklar triggerpunkter (refererad smärta) som skapar spänningshuvudvärk.

Spänningshuvudvärk kan även komma från spända käkmuskler ffa M. Masseter och M. Temporalis men även mindre muskler som M. Pterygoideus (masseras inifrån munnen). Käkleden är även den ofta låst vid spänningshuvudvärk, (manipuleras likande som C1, men man lägger även tryck på käken) .

Spänningshuvdvärk beror också ofta på låsningar i kotor dvs att det av någon anledning har uppstått stramhet i fascia/ledkapsel runt lederna i halsryggraden och bröstryggraden. Låsningar uppstår när leden belastas utan fullt muskelstöd och i en position som avviker från optimal kurvatur/hållning av ryggraden. Vanliga nivåer för låsningar som orsakar huvudvärk är C1, C2, C3, C4, (de fyra översta kotorna i nacken) T4, T6, T7, T8, T9 (mellersta delen av bröstryggraden) och L4 (nedre ländryggen).

T1 och T2 är oftast låsta båda två vid migrän, (dvs översta delen av bröstryggraden)

Viktigt är att se över ergonomin på arbetsplatsen. Vid datorarbete kan man tänka på att ha armlängds avstånd fram till skärmen. Att översta delen av skärmen är i ögonhöjd och att man sedan läser på övre 1/3 av skärmen.  Lämpligt är också att använda höj och sänkbart skrivbord stå och sitt ca 30-45 minuter åt gången.

Jobbar man med oergonomiska lyft så är det viktigt att aktivt spänna magen och biceps samtidigt som man verkligen försöker slappna av i käken.

Har man varit utsatt för viplash våld så är det viktigaste att jobba med balansövningar och ögonrörelseträning då djupa nack- och halsmuskler har en stark koppling till ögonen.

Lugnets Allé 1, Nordic Wellness  |  Tel 073-619 89 44